Ceník

Pravidelná technická prohlídka + měření emisí

Typ vozidlaCena
Vozidla kategorie M1, N1 + benzín2 100 Kč
Vozidla kategorie M1, N1 + nafta2 400 Kč
Vozidla kategorie M1, N1 + LPG, CNG2 600 Kč

Pravidelná technická prohlídka

Typ vozidlaCena
Vozidla kategorie L1 000 Kč
Vozidla kategorie M1, N11 300 Kč
Přípojná vozidla kategorie O1 do 750kg900 Kč
Přípojná vozidla kategorie O2 od 750kg do 3500kg
1 200 Kč

Evidenční kontrola

službacena
Evidenční kontrola600 Kč

Opakovaná prohlídka

službaCena
Opakovaná prohlídka z naší STK (do 30-ti dnů)
400 Kč
Opakovaná prohlídka z naší STK (v den provedení prohlídky)100 Kč
Opakovaná prohlídka z cizí STK (do 30-ti dnů)900 Kč

Dovozové prohlídky

službaCena
Evidenční kontrola; doklady: TP, COC list1 100 Kč
Evidenční kontrola; doklady - TP2 100 Kč
Technická prohlídka před registrací; doklady: TP, COC list 1 500 Kč
Technická prohlídka před registrací; doklady: TP2 600 Kč
Technická prohlídka před schválením technické způsobilosti3 600 Kč
službaCena
Doplnění údajů o vozidle3 000 Kč
Zjištění emisního limitu1 200 Kč

Další služby

SlužbaCena
Ražba VIN, typu motoru1 600 Kč
Manipulační poplatek (STK bez přítomnosti zákazníka)200 Kč
Test tlumičů400 Kč
Vydání náhradní nálepky, opisu protokolu50 Kč
Ekoplaketa do Německa400 Kč
Parkovné (za každý započatý den)300 Kč
Odtah vozidla na STK, pravidelná prohlídka, měření emisí3 600 Kč

Měření emisí

SlužbaCena
Benzínový motor800 Kč
Naftový motor1 100 Kč
LPG/CNG1 300 Kč
opakované měření benzín/nafta/LPG,CNG (do 30ti dnů z naší SME)500/500/600 Kč

Ceny za prohlídky jsou včetně DPH. Ceník je platný od 1.10.2023. Akceptujeme platební karty.

 

 

Všeobecné obchodní podmínky společnosti

 

Tyto Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí smluvního ujednání mezi společností poskytující službu a zákazníkem, který si službu vyžádal, a jsou pro obě strany závazné. Vedlejší ujednání, změny nebo doplňky těchto Všeobecných podmínek prodeje jsou platné a účinné pouze jsou-li provedeny písemnou formou. Otázky, které nejsou upraveny v těchto Všeobecných podmínkách, se posuzují dle ustanovení Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění.

Kupní smlouva je oboustranně uzavřena bezvýhradným přijetím objednávky, což je učiněno předáním dokladů k vozidlu zákazníkem operátorce.

 

  1. Předmět

1.1        Předmětem smlouvy je provedení technické prohlídky nebo technické kontroly dle zákona O podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích v platném znění.

1.2       Přistavením vozidla a předáním potřebných dokladů operátorce je provádění předmětu plnění zahájeno.

 

  1. Cena

2.1        Cena je vyhlášena v ceníku, který je na provozovně vyvěšen.

2.2       Ceny jsou vč. DPH stanovené zákonem.

2.3       Ceny jsou orientačně uveřejňovány též na internetových stránkách společnosti. Pokud dojde k rozporu mezi cenami na Internetu a vyvěšeným ceníkem, platí vyvěšený ceník.

 

  1. Platební podmínky

3.1        Platba je prováděna předem při předání dokladů k vozidlu.

3.2        Platba může být provedena v hotovosti nebo kartou.

3.3        Ve zvláštních případech, předem dojednaných, je možné dodat službu na fakturu.

 

  1. Dodací podmínky

4.1        Vozidlo musí být na linku přistaveno čisté. Pokud je silně znečištěné, má technik právo prohlídku nebo kontrolu odmítnout.

4.2        K vozidlu musí být předloženy příslušné doklady dle platných právních předpisů.

4.3        Stanice technické kontroly splní povinnost služby provedením úkonů dle zákona bez ohledu na to, zda vozidlo bylo uznáno způsobilým provozu či nikoli.

4.4       S ohledem na naplnění zákonných předpokladů  pro provozování STK ( Zákon  č. 56/2001 Sb., prováděcí předpisy) bude prohlídka zahrnovat rovněž fotografii vozidla prokazující jeho přítomnost na lince STK. Předáním dokladů o registraci vozidla před zahájením prohlídky (kontroly) vyslovuje zákazník svůj souhlas s uvedeným způsobem dokumentace. Veškerá pořízená dokumentace je ukládána v souladu se zákonem a je přístupná výhradně k tomu oprávněným kontrolním orgánům.

4.5       Zákazník není oprávněn používat na lince STK nebo při měření emisí jakékoli záznamové zařízení.

 

  1. Odpovědnost za vady

5.1        V případě, že dojde k poškození vozidla technikem na lince, má zákazník právo na náhradu škody.

5.2        Zákazník je povinen případnou reklamaci uplatnit bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou před opuštěním areálu STK. Veškeré náklady, které vzniknou v důsledku neoprávněné reklamace, hradí zákazník.

 

  1. On-line objednávání na prohlídky

6.1           Zákazníci se mohou na prohlídku objednat prostřednictvím internetu. Objednávka je závazná. STK se zavazuje držet na objednanou hodinu volnou kapacitu.

6.2        V případě, že zákazník chce objednávku zrušit, může tak učinit na internetu. Pokud se zákazník neomluví a na prohlídku nedorazí, je mu pro příště objednání přes internetu zakázáno (blacklisting).

 

  1. Zasílání pozvánek na technickou prohlídku

7.1           Zákazník při on-line objednání souhlasí s využitím osobních údajů k zaslání pozvánky na následující pravidelnou technickou prohlídku. V pozvánce bude uvedena registrační značka vozu a datum následující technické prohlídky vozidla. Případný nesouhlas se zasíláním je nutné vyjádřit písemně.

7.2           Pokud chce být neobjednaný zákazník informován o příští prohlídce, předá operátorce potřebné údaje (e-mail či telefonní číslo pro zaslání SMS).

 

  1. Parkování v areálu STK

8.1           Zákazník, který přistaví vozidlo k technické prohlídce, je povinen po provedení prohlídky neprodleně s vozem opustit areál STK. V případě zanechání vozu v areálu STK před nebo po provedení prohlídky, je oprávněn si provozovatel STK účtovat 300 kč za každý započatý den neoprávněného parkování. Provozovatel STK je pak na náklady majitele či provozovatele vozu oprávněn zajistit odtah takového vozidla.

 

  1. Služba STK bez přítomnosti zákazníka

9.1           Tato služba je určena pouze pro zákazníky, kteří chtějí na svém voze provést pravidelnou technickou prohlídku včetně měření emisí, a kteří nechtějí nebo nemohou čekat na provedení prohlídky. Tato služba není určená klientům, kteří potřebují provést evidenční kontrolu, opakovanou prohlídku, technickou prohlídku na motocykl či přípojné vozidlo.

9.2           Zákazníkovi, který si tuto službu objedná v rezervačním systému na internetových stránkách www.stkpraha.cz, bude k ceně technické prohlídky připočítán manipulační poplatek 200 kč.

9.3           Zákazník svůj vůz přiveze v objednaný den na STK mezi 8:00–8:30, vyzvedne si ho v pondělí až čtvrtek mezi 16:30-17:00, v pátek mezi 14:00-14:30. Pokud si zákazník nevyzvedne vůz ten samý den, kdy byla prohlídka provedena, bude při převzetí vozu účtován poplatek za parkování, který činí 300 kč za každý započatý den neoprávněného parkování.

9.4           Zákazník je povinen si při převzetí vůz zkontrolovat, případné reklamace je třeba uplatnit na místě. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Při převzetí je také zákazník povinen si zkontrolovat, jaký je výsledek technické prohlídky.

 

  1. Závěrečné ustanovení

10.1         Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků.

10.2         Předáním dokladů k vozidlu zákazník dává výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů dle platných právních předpisů.

10.3        Platností těchto podmínek se ruší veškeré přecházející Všeobecné smluvní podmínky vč. jejich dodatků.

10.4         Platnost ceníků je od dne vyznačeném na ceníku do odvolání.

 

 

 

Platnost podmínek je od 1.10.2017 do odvolání.

 

Adresa provozovny

Pronto STK s.r.o.
Ohradní 56/1575
Praha 4, Michle
14000
zobrazit na googlemaps

Tel.: 222 564 115
E-mail: stkpraha@stkpraha.cz

Provozní doba

Po–Čt: 7:00 – 17:30
Pá: 7:00 – 15:00

Poslední zákazník na emise je přijat 60 minut před koncem pracovní doby s ohledem na počet již přijatých vozidel.

   On-line rezervace

© 2024 Pronto STK s.r.o. www.stkpraha.cz, realizace www.rinovo.cz